Drukuj

Nasza oferta realizowana

w

Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD nr 1

zaj_4.png    z wd 9.jpg

 

 

dogoterap 4.jpg        zaj 1.jpg

 

    Placówka jest otwarta od poniedziałku do czwartku w godz. 13:30 –  19:00, a w piątki w godz. 13:00 – 18:00, natomiast w soboty i niedziele w zależności od potrzeb są organizowane wycieczki do interesujących miejsc. Z placówki głównie korzystają dzieci skierowane przez pedagoga szkolnego, psychologa, Ośrodek Pomocy Społecznej i inne służby społeczne zajmujące się pomocą dziecku i rodzinie. Jednak w miarę dostępności miejsc w zajęciach mogą brać wszystkie dzieci lub rodzice, bądź opiekunowie, którzy zgłoszą się do tej placówki.

   Dla Dzieci:

Dla Rodziców:

 

   Praca wychowawców skupia się przede wszystkim na następujących formach i metodach pracy z dziećmi: dyskusja, sesje coachingowe, konsultacje indywidualne, zajęcia motywacyjne, integracja, mini wykład, psychodrama – odgrywanie scenek, burza mózgów, gry stolikowe, praca z komputerem, wyjścia plenerowe (kino, place zabaw, parki, muzea, teatry, hale sportowe, baseny, biblioteki, BOK itp.).

   Systematyczna praca w placówce nauczy podopiecznych jak konstruktywnie spędzać wolny czas, wpłynie na rozwój ich zainteresowań i zdolności. Zajęcia mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości wychowanka, poprawę wizerunku wychowanka w środowisku szkolnym i rówieśniczym, promocję wychowanków do klasy programowo wyższej, poprawę wyników nauczania oraz wzrost aspiracji edukacyjnych i życiowych, jak również poprawę relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi. Pomoże także nabyć umiejętności odmawiania w sytuacjach zagrażających uzależnieniem lub nieakceptowanym zachowaniem.

   Kadrę placówki stanowią doświadczeni oraz wykwalifikowani pedagodzy zgodne z  zasadami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE:

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym:

Dzieci w wieku 9-12 lat:

I.Nauczanie obsługi

II. Praktyczne zastosowanie komputera,

III. Poznanie zagrożenia wynikające z nieograniczonego dostępu do informacji w sieci

internetowej,

IV. Podstawy programowania - podstawy Logomocji. Rozwijanie zdolności analitycznego myślenia.

V. Tworzenie strony internetowej - poznanie kreatora online - udostępnianie strony w sieci internetowej i lokalnej.

Dzieci starsze i młodzież:

I. Programowanie w LOGO - wstępem do języków programowania (zaawansowane projekty).

II. Tworzenie Słownika Internetowego ,

III.Obsługa programów narzędziowych,

IV. Przygotowanie do egzaminu maturalnego, Programowanie w C++, Pascalu, podstawowe algorytmy i techniki algorytmiczne:

V. Tworzenie strony internetowej,

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Wtorek - 15:00 - 20:00,

Czwartek - 15:00 - 20:00.

      Nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem metody Total Physical Response przy wykorzystaniu pomocy audiowizualnych, poprzez gry i zabawy grupowe, elementy dramy i naukę angielskich wierszy i piosenek.
Nauczanie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z naciskiem na konwersacje z użyciem metody komunikatywnej oraz naukę elementami gramatyki. Przygotowanie do egzaminów kończących szkołę podstawową, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Powtarzanie i utrwalanie wiadomości.

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,,Łatwiejszy dostęp do wiedzy".