Nasza oferta realizowana

w

Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD nr 1

zaj_4.png    z wd 9.jpg

 

 

dogoterap 4.jpg        zaj 1.jpg

 

    Placówka jest otwarta od poniedziałku do czwartku w godz. 13:30 –  19:00, a w piątki w godz. 13:00 – 18:00, natomiast w soboty i niedziele w zależności od potrzeb są organizowane wycieczki do interesujących miejsc. Z placówki głównie korzystają dzieci skierowane przez pedagoga szkolnego, psychologa, Ośrodek Pomocy Społecznej i inne służby społeczne zajmujące się pomocą dziecku i rodzinie. Jednak w miarę dostępności miejsc w zajęciach mogą brać wszystkie dzieci lub rodzice, bądź opiekunowie, którzy zgłoszą się do tej placówki.

   Dla Dzieci:

 • Pięć dni w tygodniu zajęcia pozaszkolne w gronie rówieśników;
 • Zajęcia ogólnorozwojowe,
 • Zajęcia integracyjne,
 • Zajęcia zabawowe; 
 • Zajęcia socjoterapeutyczne,
 • Zajęcia profilaktyczne,
 • Zajęcia terapii pedagogicznej,
 • Zajęcia ,,Warszawa moje miasto",
 • Zajęcia ,,Kuchnia świata" i ,,Jem zdrowo, żyję zdrowo",
 • Zajęcia twórcze,
 • Zajęcia plastyczne,
 • Zajęcia  informatyczne,
 • Zajęcia z języka angielskiego,
 • Zajęcia z elementami bajkoterapii;
 • Zajęcia metodą dobrego startu;
 • Zumba;
 • Dogoterapia
 • Wycieczki, imprezy okolicznościowe, konkursy;
  • Kolonie, zimowiska, lato w mieście i zima w mieście;
  • Pomoc w odrabianiu lekcji;
  • Codzienne posiłki.

Dla Rodziców:

 •       Konsultacje dla rodziców.

 

   Praca wychowawców skupia się przede wszystkim na następujących formach i metodach pracy z dziećmi: dyskusja, sesje coachingowe, konsultacje indywidualne, zajęcia motywacyjne, integracja, mini wykład, psychodrama – odgrywanie scenek, burza mózgów, gry stolikowe, praca z komputerem, wyjścia plenerowe (kino, place zabaw, parki, muzea, teatry, hale sportowe, baseny, biblioteki, BOK itp.).

   Systematyczna praca w placówce nauczy podopiecznych jak konstruktywnie spędzać wolny czas, wpłynie na rozwój ich zainteresowań i zdolności. Zajęcia mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości wychowanka, poprawę wizerunku wychowanka w środowisku szkolnym i rówieśniczym, promocję wychowanków do klasy programowo wyższej, poprawę wyników nauczania oraz wzrost aspiracji edukacyjnych i życiowych, jak również poprawę relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi. Pomoże także nabyć umiejętności odmawiania w sytuacjach zagrażających uzależnieniem lub nieakceptowanym zachowaniem.

   Kadrę placówki stanowią doświadczeni oraz wykwalifikowani pedagodzy zgodne z  zasadami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE:

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym:

 • Zapoznaniesię z komputerem.Bezpieczeństwoi higieniczna praca przy komputerze.Obsługa komputera i jego znajomość.
 • Poznanie elementów systemu operacyjnego Windows (PAINT, WordPad, Notatnik, kalkulator).
 • Komputerowe gry edukacyjne. (Doskonalenie umiejętności nazywania urządzeń komputerowych. Rozwijanie umiejętności pisania liter zapomocą klawiatury).
 • Internet – oknem na świat (Poznanie pojęć: internetinetykieta.Kształcenie umiejętnościwłaściwego zachowania się i zachowania bezpieczeństwa w internecie – zapoznanie się z zasadami netykiety. Poznanie sposobu połączenia się z internetem.Wyjaśnienie, czym jest strona WWW oraz przeglądarka internetowa).

Dzieci w wieku 9-12 lat:

I.Nauczanie obsługi

 •  Zapoznanie z budową komputera w teorii i praktyce.

II. Praktyczne zastosowanie komputera,

 •  Tworzenie i zapisywanie rysunku/dokumenty w edytorze PAINT/WORD lub innych programach graficznych/biurowych,
 •  Tworzenie własnej kompozycji,
 • Poznanie zasad redagowania tekstu,
 • Ozdabianie tekstu rysunkami,
 • Wstawianie tabel w dokumentach,
 • Tworzenie własnego dokumentu.

III. Poznanie zagrożenia wynikające z nieograniczonego dostępu do informacji w sieci

internetowej,

 • Uczenie skutecznego poszukiwania informacji w sieci,
 • Poznanie konfiguracji skrzynki pocztowej. 

IV. Podstawy programowania - podstawy Logomocji. Rozwijanie zdolności analitycznego myślenia.

V. Tworzenie strony internetowej - poznanie kreatora online - udostępnianie strony w sieci internetowej i lokalnej.

Dzieci starsze i młodzież:

I. Programowanie w LOGO - wstępem do języków programowania (zaawansowane projekty).

II. Tworzenie Słownika Internetowego ,

 •  tworzenie bazy danych (zasoby słownictwa),
 • z​bieranie informacji z Internetu, książek itp.,
 • zaprojektowanie szaty graficznej,
 • wydrukowanie i scalenie dokumentu.

III.Obsługa programów narzędziowych,

 • obsługa programów kompresujących/archiwizujących: WinZip, WinRar,
 • oczyszczanie dysku, programy konserwujące: ScanDisk, Defragmentator i inne.

IV. Przygotowanie do egzaminu maturalnego, Programowanie w C++, Pascalu, podstawowe algorytmy i techniki algorytmiczne:

 • algorytmy badające własności liczbcałkowitych i naturalnych,
 • algorytmy wyszukiwaniai porządkowania
 • algorytmy na tekstach,
 • proste algorytmy szyfrowania,
 • metoda dziel i zwyciężaj,
 •  iteracja i rekurencja.

V. Tworzenie strony internetowej,

 • poznanie systemy zarządzania treścią (joomla, drupal, WordPress).

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Wtorek - 15:00 - 20:00,

Czwartek - 15:00 - 20:00.

      Nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem metody Total Physical Response przy wykorzystaniu pomocy audiowizualnych, poprzez gry i zabawy grupowe, elementy dramy i naukę angielskich wierszy i piosenek.
Nauczanie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z naciskiem na konwersacje z użyciem metody komunikatywnej oraz naukę elementami gramatyki. Przygotowanie do egzaminów kończących szkołę podstawową, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. Powtarzanie i utrwalanie wiadomości.

ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,,Łatwiejszy dostęp do wiedzy".