Zastanawialiśmy się, czym dla nas jest słowo niepodległość

I wspólnie ustaliliśmy, że najbardziej odpowiadają nam słowa

Pana Marcina Wolskiego, z wiersza pt.: „Niepodległość”

„Ono znaczy – bez strachu spać.

Ono znaczy – spokojnie się budzić,

kochać, śmiać się i pewnie trwać

– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.”